ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Εταιρία  «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» δραστηριοποιείται σε ένα ευρύτατο πεδίο έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής κατηγορίες:

 • Αεροδρόμια
 • Αθλητικά Κέντρα - Ολυμπιακά Έργα - Παγοδρόμια
 • Νοσοκομεία
 • Βιομηχανικές Μονάδες
 • Στρατιωτικά Έργα - Έργα ΝΑΤΟ
 • Ξενοδοχειακές Μονάδες - Τουριστικοί Οικισμοί
 • Εκπαιδευτικά Συγκροτήματα (Πανεπιστήμια, Σχολεία κλπ)
 • Μουσεία - Πολιτιστικά κέντρα
 • Κτίρια Γραφείων
 • Σήραγγες Αυτοκινητοδρόμων και Σιδηροδρόμων, Έργα Οδοποιίας
 • Θερμοηλεκτρικοί και Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (ΔΕΗ)
 • Μοναστήρια - Εκκλησιαστικά Έργα
 • ΣΕΑ (Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων)
 • Πολυώροφοι Χώροι Στάθμευσης, Συνεργεία, Εκθέσεις Αυτοκινήτων
 • Data Centers
 • Έργα Προστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος
 • Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας με ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)
 • Υδραυλικά Έργα
 • Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ