Μελέτες επίβλεψη Η-Μ

Στον τομέα των κτιριακών έργων η Εταιρία εκπονεί Μελέτες και διενεργεί την Επίβλεψη για κάθε είδος Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπως:

 • Εγκαταστάσεις Κλιματισμού, Θέρμανσης, Αερισμού
 • Υδραυλικές Εγκαταστάσεις Ύδρευση - Επεξεργασία Νερού - Αποχέτευση - Επεξεργασία Λυμάτων
 • Εγκαταστάσεις Πυρόσβεσης
 • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών και Ασθενών Ρευμάτων
 • Φωτοτεχνία
 • Συστήματα Τηλεπικοινωνιών
 • Διανομή Μέσης και Χαμηλής Τάσης
 • Υποσταθμοί και Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη
 • Αντικεραυνική Προστασία - Συστήματα Γειώσεων
 • Εξοπλισμοί Βιομηχανιών, Νοσοκομείων, Ξενοδοχείων, Εστιατορίων, Θεάτρων κλπ.
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Αξιοποίηση και εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Ειδικές Εγκαταστάσεις

Η εμπειρία της Εταιρίας  στις μελέτες Η/M έργων κάθε κατηγορίας τεκμηριώνεται τόσο από το πλήθος των εκπονηθεισών Μελετών, ιδίως έργων υψηλών προδιαγραφών, μεγάλου μεγέθους και ειδικών απαιτήσεων, όσο και από τα πλούσια βιογραφικά των βασικών στελεχών.

Η Εταιρία ασχολήθηκε ενεργά με έργα υψηλών προδιαγραφών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα, ανταποκρινόμενη πλήρως στις ειδικές απαιτήσεις τους.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ