Εκπαιδευτικά κτίρια
Κτίριο Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου - Αθήνα
Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Εκπαιδευτικό Συγκρότημα Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας στα Τίρανα Αλβανίας
Εργαστήρια Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Β' Περιφέρεια Πειραιά Πειραιάς
Σχολές Χημείας,Μαθηματικών, Η/Υ, Γραφεία Διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου Ηράκλειο Κρήτης
Παιδικός Σταθμός Χαλάνδρι
Πολυκλαδικό Λύκειο Σάμου
Νέο κτίριο αιθουσών - εργαστηρίων Σχολές ΔΕΛΤΑ οδός Ρεθύμνου - Αθήνα
Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο Τριγλίας
Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο Κασσάνδρεια Χαλκιδική
Γυμνάσιο Μαραθόκαμπος -Σάμος
Συγκρότημα Σχολείων Γιόφυρο Κρήτης
Κέντρο Τεχνικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. - ΟΑΕΔ ΚΙΛΚΙΣ
Βαλλιάνειος Σχολή Ληξουρίου Υπουργείου Παιδείας Ληξούρι Κεφαλλονιάς
Κεντρικό Λεβητοστάσιο - Ψυχροστάσιο - Πρωτευον Δίκτυο Διανομής - Συμπαραγωγή για Ηλεκτρική Ενέργεια ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Εκπαιδευτικό κέντρο της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Λεωφ. Κηφισίας - Χαλάνδρι
Συγκρότημα Διοίκησης - Εργαστηρίων Πολυτεχνικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη
Κτιριακή Επέκταση CAMPION SCHOOL Κηφισιά
Κτιριακό Συγκρότημα ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Κως
Συγκρότημα Κέντρου Κατώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης και Σχολής Μαθητείας Λαμίας του ΟΑΕΔ - Λαμία
ΕΡΓΑ