Έργα ΔΕΗ
Κλιματισμός-Θέρμανση- Αερισμός και Πυρόσβεση στον Θερμοηλεκτρικό Σταθμό «ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ IV 300 MW” –Μεγαλόπολη Αρκαδίας
Κλιματισμός-Θέρμανση- Αερισμός Ηλεκτρολογικών Χώρων Πτολεμαΐδας I, II, III της ΛΙΠΤΟΛ Πτολεμαΐδας
Kλιματισμός στον Θερμοηλεκτρικό Σταθμό ΔΕΗ Ρόδου- Ρόδος
Κλιματισμός - Θέρμανση - Αερισμός Ηλεκτρολογικών Χώρων Φίλτρων Ι και ΙΙ στο εργοστάσιο ΚΑΡΔΙΑ Πτολεμαϊδας
Κλιματισμός Θερμοηλεκτρικού Σταθμού - Λινοπεράματα Κρήτης
Κλιματισμός - Θέρμανση - Αερισμός Υδροηλεκτρικού Σταθμού "ΘΗΣΑΥΡΟΣ" Νέστος
Κλιματισμός - Υδρευση Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Αγίου Δημητρίου Κοζάνης 350MW Κοζάνη
Κλιματισμός - Θέρμανση - Αερισμός Θερμοηλεκτρικού ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 3x23,4 MW Ρόδος
Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Κομοτηνής της ΔΕΗ 763MW (Κλιματισμός - Υδρευση - Πυρόσβεση) Κομοτηνή
Ντηζελοηλεκτρικός Σταθμός Αθερινόλλακου Κρήτης
Εσχάρες και καλώδια Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Ισχύος 330MW στην Μελέτη Φλώρινας
ΕΡΓΑ