Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO επί της Λεωφ. Κηφισίας Αθήνα

Η Μελέτη αφορά το εκθεσιακό κέντρο HELEXPO που κατασκευάστηκε σε έκταση 19.500 m2 περίπου του Ο.Α.Κ.Α.

Η στεγασμένη επιφάνεια της έκθεσης είναι ~ 10.000 m2 με δυνατότητες λειτουργίας:

  • Ως ενιαίος χώρος
  • Ως ταυτόχρονη λειτουργία διαφορετικών εκθέσεων
  • Ως μερική λειτουργία

Τα συστήματα είναι σχεδιασμένα σε επίπεδο ζώνης (module), έτσι ώστε να καλύπτουν τις πιο πάνω απαιτήσεις.

Κάθε ζώνη έχει το δικό της ανεξάρτητο σύστημα κλιματισμού, τον δικό της ηλεκτρικό πίνακα για τον φωτισμό και τις καταναλώσεις της ζώνης.

 Το Εκθεσιακό Κέντρο τροφοδοτηθηκε από τον βρόχο Μ.Τ. του Ο.Α.Κ.Α. με 20KV, 50Hz.

  Ο κλιματισμός της ζώνης γίνεται με αέρα όπως αναπτύσσεται στη συνέχεια. Στο μέσο περίπου της ζώνης εξωτερικά του κτιρίου θα τοποθετηθεί ενιαίο κλιματιστικό μηχάνημα

 

 

ΕΡΓΑ