Κεντρικά Γραφεία NATIONALE NEDERLANDEN επί της Λεωφ. Συγγρού, Αθήνα

Κεντρικά Γραφεία της εταιρίας επί της Λεωφόρου Συγγρού, Αθήνα

ΕΡΓΑ