Κεντρικό Κτίριο Διοίκησης Εθνικής Τράπεζας, Αιόλου και Σοφοκλέους, Αθήνα

Το κτίριο βρίσκεται επί οικοπέδου ιδιοκτησίας της Τράπεζας επί των οδών Αιόλου και Σοφοκλέους. Στο κτίριο στεγάζονται κατά κύριο λόγο οι διοικητικές υπηρεσίες της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Στον πρώτο και στον δεύτερο όροφο αναπτύσσεται η Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων χωρητικότητας 500 ατόμων με τα απαραίτητα φουαγιέ.

Στο τρίτο και στο τέταρτο όροφο αναπτύσσονται τα γραφεία, οι αίθουσες Συμβουλίων, οι χώροι γραμματειακής υποστήριξης και οι βοηθητικοί χώροι.

Στον πέμπτο όροφο διαμορφώνεται η σουίτα - ξενώνας της Διοίκησης και το εστιατόριο. Τέλος, κάτω από το Β΄ υπόγειο αναπτύσσονται 4 ακόμα στάθμες, για την ανάπτυξη των χώρων στάθμευσης.

ΕΡΓΑ