Κτίριο Γραφείων ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ συνολικής επιφάνειας 60000τ.μ. επί της Λεωφ. Συγγρού, Αθήνα

Tο κτίριο περιλαμβάνει:

  • Από το επίπεδο του 4ου έως του 7ου υπογείου, χώρους στάθμευσης με μηχανοστάσια αερισμού και χώρους υγιεινής.
  • Στο επίπεδο του 3ου υπογείου, περιλαμβάνονται χώροι που προορίζονται για τα αρχεία και χώροι στάθμευσης με τα αντίστοιχα μηχανοστάσια αερισμού.
  • Στο επίπεδο του 2ου υπογείου, βρίσκονται οι βοηθητικοί χώροι της Εθνικής Τράπεζας, η κύρια αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου με χώρους foyer, βιβλιοθήκης, χώρους γραφείων και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στο ίδιο επίπεδο βρίσκονται και μηχανοστάσια κλιματιστικών μονάδων.
  • Στο επίπεδο του 1ου υπογείου, εκτείνονται οι χώροι του δεύτερου επιπέδου του Συνεδριακού Κέντρου. Αυτοί περιλαμβάνουν την κύρια αίθουσα και τους θαλάμους των μεταφραστών, του τεχνικού ήχου και του θαλάμου προβολών, μικρότερων αιθουσών συσκέψεων, το δεύτερο επίπεδο του foyer, εκθεσιακό χώρο, χώρους γραφείων και βοηθητικούς χώρους.

Επίσης στο ίδιο επίπεδο βρίσκονται το Γυμναστήριο, το δωμάτιο Ασφαλείας και οι χώροι του αντλιοστασίου - λεβητοστασίου και το ηλεκτροστάσιο.

 Εξωτερικά του κτιρίου, στη στάθμη αυτή τοποθετούνται οι δεξαμενές ύδρευσης-πυρόσβεσης, άρδευσης και  μία εφεδρική δεξαμενή πετρελαίου.

 Από το επίπεδο της πλατείας το κτίριο αναπτύσσεται σε δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους τμήματα, στο Κτίριο Α το οποίο είναι το Κεντρικό κτίριο και το μικρότερο κτίριο Β.

 Το κτίριο Β περιλαμβάνει:

  • Στο επίπεδο της πλατείας  δύο χώρους καταστημάτων και την κεντρική είσοδο   του κτιρίου B.
  • Στα επίπεδα του 1ου, 2ου και 3ου  ορόφου εκτείνονται οι χώροι των γραφείων μαζί με τους βοηθητικούς τους χώρους.
  • Τέλος, στο δώμα του κτιρίου Β είναι εγκατεστημένοι ανεμιστήρες απαγωγής και οι εξωτερικές μονάδες του συστήματος VRV.

Το κτίριο Α αντίστοιχα περιλαμβάνει:

  • Στο επίπεδο της πλατείας την κύρια είσοδο του κτιρίου, χώρους Καταστημάτων Εθνικής Ασφαλιστικής και Εθνικής Τράπεζας, Εστιατορίου, Τραπεζαρίας προσωπικού και εισόδου του Γυμναστηρίου.
  • Από το επίπεδο του 1ου ορόφου έως και τον 6ο όροφο υπάρχουν χώροι γραφείων με βοηθητικούς χώρους και τα μηχανοστάσια για την τοποθέτηση των κλιματιστικών μονάδων προβληματισμένου αέρα και των ανεμιστήρων αερισμού των γραφειακών χώρων.
  •  Στο δώμα του κτιρίου, βρίσκονται εγκατεστημένοι οι αερόψυκτοι  ψύκτες.

Κύριο αρχιτεκτονικό στοιχείο του κτιρίου Α αποτελεί το αίθριο το οποίο διατρέχει τα επίπεδα από την πλατεία έως και το δώμα και το οποίο επικοινωνεί με τους διαδρόμους όλων των επιπέδων.

 Έτος κατασκευής: 2005

 

ΕΡΓΑ