Στρατιωτικά έργα
Προστατευμένο Κτίριο Κέντρου Αεροπορικών Επιχειρήσεων (CARS) στη Λάρισα
Μελέτη συνεργείου AVIONICS στη Λάρισα (Λ-326Ν) Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου του κτιρίου Αεροδρομίου Λάρισας
Μελέτη Εκσυγχρονισμού Υ/Σ Μέσης Τάσης (Τ313Ν) Αεροδρόμιο Τατοϊου
Αναβάθμιση Κεντρικού Κτιρίου ΣΜΙΚ (Τ312Ν) στο Τατόι
Μελέτη συνεργείου AVIONICS στην Τανάγρα (ΤΝΓ-227Ν) Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Τανάγρα
Μελέτη υποστέγου Α/φών Περιμετρικών συνεργείων στην 120ΠΕΑ (Μ/ΚΛ -148Ν) Καλαμάτα
Μελέτη νέου υποστέγου Α/φών - Νέου κτιρίου επικοινωνιών στην 110Π.Μ.(Μ/Λ-320Ν) Λάρισα
ΕΡΓΑ