Συνεργεία - Εκθέσεις αυτοκινήτων
LION HELLAS Α.Ε. Σταθμοί επισκευής- Γραφεία- Εκθέσεις Αυτοκινήτων, Αθήνα
LION HELLAS Α.Ε. Σταθμοί επισκευής- Γραφεία- Εκθέσεις Αυτοκινήτων,Θεσσαλονίκη
Νέο Αμαξοστάσιο της ΕΘΕΛ στην Ανθούσα (Χώροι στάθμευσης, Συντήρησης-Καθαρισμού)
ΕΡΓΑ