ΑΙΟΛΙΚOI ΣΤΑΘΜΟΙ (7) ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΧΩΡΑ/ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ
01 Νοεμβρίου 2018

Παροχή Υπηρεσιών Επίβλεψης Έργων Π/Μ και Η/Μ 7 Αιολικών Σταθμών σε νησιά του Αιγαίου, συνολικής ισχύος 14,4 MW.


ΝΕΑ