ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
24 Νοεμβρίου 2010

Η ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε, διαθέτουσα οργανωτική επάρκεια και μεγάλη εμπειρία σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, επελέγη από την ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ( ύστερα από διαγωνισμό μεταξύ Γραφείων Μελετών με πτυχίο ΕΆ τάξεως ) ως Τεχνικός Σύμβουλος για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στην εκπόνηση των Μελετών, την Αδειοδότηση και την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης του Έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ». Το Έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αυτόνομων Φ/Β Σταθμών και αυτόνομων Φ/Β Συστημάτων σε 19 Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και σε 275 Εξαρτήματα αυτών (Ιερές Σκήτες, Ιερά Κελλία κλπ). Ο Προϋπολογισμός του Έργου είναι 20.000.000,00¤ (δεν υπάρχει επιβάρυνση ΦΠΑ, λόγω απαλλαγής του Αγίου Όρους). Η συνολική ισχύς των Φ/Β Σταθμών/Συστημάτων θα ανέρχεται σε 2.826kWp. Η αναμενόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 3.700.000kWh/έτος. Τα αυτόνομα Φ/Β Συστήματα θα συνεργάζονται με τα υφιστάμενα Ενεργειακά Συστήματα των Ιερών Μονών, με αποτέλεσμα, σε ορισμένες περιπτώσεις να δημιουργηθούν και υβριδικά συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Με την εγκατάσταση των Φ/Β Σταθμών/Συστημάτων μεταξύ των άλλων πλεονεκτημάτων, επιτυγχάνονται, τα εξής :

- Μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου Diesel των λειτουργούντων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) κατά ~ 1.160.000 lit/έτος.
- Μείωση των εκπομπών CO2 κατά ~ 3.040 tn/έτος.
- Μείωση της όχλησης από τον θόρυβο των Η/Ζ.
- Κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια σε ποσοστό περίπου 50-60% και σημαντική περίοδος αυτονομίας (2 ημερών)

ΝΕΑ