ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ/RED CROSS LUXEMBOURG
01 Φεβρουαρίου 2017

Παροχή Μελετητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Διαχείρισης Έργου (PM) για την αποκατάσταση και αναβάθμιση του Κτιριακού Συγκροτήματος του Κέντρου Υποδοχής Προσφύγων στο Λαύριο Ατιικής.

ΝΕΑ