ΝΕΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
27 Οκτωβρίου 2011

Σε ισχύ τέθηκε το ενεργειακό νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις  22/8/2011.

Ο  νέος ενεργειακός νόμος στρέφεται γύρω από  τέσσερις κεντρικούς άξονες:

  • Ο πρώτος σχετίζεται με τη θεσμοθέτηση αυξημένων αρμοδιοτήτων για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
  • Ο δεύτερος αφορά την οργάνωση της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρισμού.
  • Ο τρίτος άξονας εξετάζει  την οργάνωση της αγοράς αερίου. 
  • Ο τέταρτος αναφέρεται στην προστασία των καταναλωτών όσων αφορά ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες.

Για να δείτε τον νόμο ακολουθείστε το link:
http://www.maniatisy.gr/images/stories/pdf/fek_A_179_22_08_2011.pdf

ΝΕΑ