ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 4BAR ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»
27 Οκτωβρίου 2011

Ολοκληρώνονται μέσα στον μήνα οι εργασίες για την κατασκευή της επέκτασης του δικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 BAR και των παροχετευτικών αγωγών για τη σύνδεση των καταναλωτών με το δίκτυο στην Βορειοανατολική Αττική (Συμβατική Περιοχή Α) και στη Νοτιοδυτική Αττική (Συμβατική Περιοχή Β).

Η  ΑΛΚΩΝ Μελετητική Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε την Επίβλεψη του Έργου της κατασκευή του δικτύου και των παροχετευτικών αγωγών.

ΝΕΑ